zondag 30 januari 2011

Inleiding


Als u het zelf niet ziet zitten om een feest te organiseren omdat:
     u de voorbereidingen te veel werk vindt;
     u er op het feest zelf het liefst van wil genieten;
     u niet snel-snel nog het één en ander in orde moet brengen;
     u gedurende het hele feest gestresseerd rondloopt;
dan kan u steeds beroep doen op De Feestneus. Zij zal met plezier alle voorbereidingen uit uw handen nemen zodat u aan niets anders hoeft te denken dan aan de outfit die u op het feest zal dragen en doen stralen.

Wat kan De Feestneus voor u betekenen en hoe gaat zij te werk?

*   Zij hanteert een - uiteraard en als vanzelfsprekend - Klant is Koning policy.
*   Zij zal, nadat u contact met haar hebt opgenomen, met u een eerste afspraak maken om te bespreken wat u van elkaar verlangt.
*   Zij gaat na of uw wensen, vragen en verlangens wel realistisch zijn. Zoja, dan gaat zij hiermee aan de slag. Zoniet, dan zal zij samen met u brainstormen om het anders aan te pakken zonder dat u het gevoel heeft dat u aan eigenheid inboet.
*   Zij voert al wat u vraagt uit en zal u op regelmatige basis van de vorderingen op de hoogte brengen, ofwel per telefoon, per e-mail of door af te spreken.
*   Zij kan ook op het feest zelf aanwezig zijn om daar alles in goede banen te leiden, in te springen waar nodig en in het slechtste geval een noodoplossing te zoeken bij één of ander probleem.
*   Na het feest zal zij sowieso nog een gesprek met u voeren - ofwel per telefoon, ofwel face to face - om na te gaan of zij volledig aan uw verwachtingen voldaan heeft. Op deze manier kan De Feestneus zichzelf elke keer opnieuw overtreffen en leren uit eventuele iets minder goede dingen.

Dit gezegd zijnde, zou De Feestneus er ook nog aan willen toevoegen dat u gehele toegang heeft tot uw eigen dossier en dit ten allen tijden mag raadplegen. De Feestneus wenst zo doorzichtig mogelijk te werken en toch uw privacy te waarborgen.

Hopelijk zien we elkaar snel.

Met feestelijke groeten,
De Feestneus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten